ผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


                                                             เพลง เธอ

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รสชาดของชีวิตก็มีมากมายแต่สำหรับดิฉันแล้วจะเปนคนที่อารมณ์ดีสุดๆๆแต่ก็จะเป็นคนที่เก็บอาการสุดๆๆเหมือนกันจะเป็นคนที่โกรธง่ายแต่หายเร็ว